Case study

Laundry Solutions

Met zijn 3 industriële wasserijen ROMI Laundry Solutions, Dekekeukelaere Laundry Solutions &  HorecaServe Laundry Solutions is deze groep een belangrijke speler op de markt en al bijna veertig jaar lang de trouwe, professionele partner voor het verhuur en onderhoud van horecalinnen.

Na de overname van de wasserijen door Jc Wibo was er nood aan een totale vernieuwing van het serverpark en van de werkstations.  Verder hebben wij firewall’s, switchen en bekabeling vernieuwd in de wasserijen.  Een migratie naar Microsoft 365 en de implemantie van Teams heeft de efficiëntie van de organisatie sterk doen toenemen.   Een constante monitoring van de systemen heeft ervoor gezorgd dat er een stabiele omgeving werd gecreëerd waarbij de klant zich verder kan toespitsen op hun core business.